Registrera


Om personuppgifter

För att kunna genomföra Klädbytardagen måste vi behandla och lagra dina personuppgifter i våra register. Dina personuppgifter kan endast ses av våra administratörer.

Dina personuppgifter hanteras med försiktighet och vi delar inte med oss av dessa.


Klädbytardagen: info@bytardag.se - Teknik: linus@etnolit.se - GDPR